Iets voor jou?

Werkstress bij medewerkers

Vorige week was het de week van de Werkstress. Een week waarin aandacht werd geschonken aan de werkstress die veel medewerkers ervaren. Deze gerichte aandacht is van cruciaal belang om bewustwording te creëren over wat stress eigenlijk inhoudt. Jaarlijks lopen meer dan een miljoen mensen het risico op een burn-out, waarbij talloze oorzaken en symptomen een rol kunnen spelen.

Gelukkig zijn er veel preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om te voorkomen dat gezonde werkdruk zich ontwikkelt tot ongezonde werkstress. Het is essentieel dat we ons bewust worden van deze mogelijkheden en actief bijdragen aan het bevorderen van een gezonde werkomgeving.

Hoge werkdruk, gebrek aan autonomie en een verstoorde werk-privé-balans zijn de meest genoemde oorzaken van stress en verzuim.

Waarom duurzaam inzetbare medewerkers?

Het ideaalbeeld van een organisatie zal een organisatie zijn met gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers. Een organisatie waar een goede sfeer heerst en er weinig verzuim heerst. Medewerkers die het naar hun zin hebben en zorgen voor stabiliteit en continuïteit in de organisatie.

De Impact van werkstress

Medewerkers die niet lekker in hun vel zitten zijn niet veerkrachtig. Deze medewerkers zijn juist prikkelbaar, minder sociaal en minder productief. Ook ligt het verzuim onder deze medewerkers hoog. Een belangrijke oorzaak van dit verzuim is werkstress.

Stressveroorzakers op het werk
De meeste stress op het werk ontstaat door de uitdagingen van werkbeheer, collegiale relaties en de organisatiestructuur.
Een andere belangrijke factor is hoe jij jezelf voelt op je werk en of je over het vermogen beschikt om je werk te beïnvloeden. Een aantal typische veroorzakers van stress op het werk zijn:

  • Slechte werk-privébalans
  • Excessieve en inflexibele werktijden
  • Te veel of te weinig werk of verantwoordelijkheid
  • Onzekerheid over de toekomst van het werk
  • Conflicten op het werk

Werkstresspreventie binnen Duurzame Inzetbaarheid.

Een organisatie streeft naar verbeterde werkprestaties, verhoogde productiviteit, en meer betrokkenheid van medewerkers. Het verminderen van stress bij werknemers is een cruciaal aspect van Duurzame Inzetbaarheid. Ongeveer de helft van alle werknemers geeft aan dat er meer maatregelen nodig zijn om werkstress te verminderen. Het behandelen van dit onderwerp kan daarom effectief worden ingebed in subsidies voor Duurzame Inzetbaarheid. Om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen en te handhaven, is het van belang beleid, preventieve maatregelen en initiatieven te implementeren die specifiek gericht zijn op stressvermindering. 

Impact training & advies faciliteert bedrijven bij de aanvraag en uitvoering van subsidies gericht op Duurzame Inzetbaarheid.

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Plan dan vrijblijvend een afspraak met ons in.