Iets voor jou?

Adviseur Maurits Schreurs

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Met jarenlange ervaring in de zorgsector, begrijp ik de uitdagingen waarmee deze sector te maken heeft. In een tijd waarin er tekorten zijn aan zorgpersoneel en de vergrijzing binnen de zorg toeneemt, is het van cruciaal belang om medewerkers duurzaam in te zetten. Als adviseur en trainer streef ik ernaar om impact te maken op het gebied van gezond, veilig en vitaal werken. Ik geloof in goed werkgeverschap, waarbij medewerkers de juiste ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen en hun loopbaan vorm te geven. Door bewustwording van eigen regie op loopbaangebied te vergroten, wil ik bijdragen aan een groter aantal gezonde medewerkers in de zorg. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen in de zorgsector. Laten we werken aan een toekomst waarin medewerkers duurzaam ingezet kunnen blijven, zodat zij de beste zorg kunnen bieden aan onze samenleving.