Iets voor jou?

Image Alt

Subsidies

Subsidies om jezelf te ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen wordt vanuit alle kanten gestimuleerd. De overheid stelt budgetten beschikbaar, diverse branches bepalen een kwaliteitsniveau van professionals en organisaties vragen om gemotiveerd en geschoold personeel dat zich continu blijft ontwikkelen.
Aan werkenden de uitdaging om aan al deze eisen te blijven voldoen.

Daarnaast stellen ook mensen steeds hogere eisen aan zichzelf. Door te investeren in je eigen ontwikkeling blijf je interessant voor de arbeidsmarkt en bovendien geeft het je een grote mate van zelfvoldoening.
Investeren in je eigen ontwikkeling betekent ook een financiële investering. De overheid stimuleert op verschillende manieren. Impact ondersteunt bij het aanvragen van subsidies of additionele financiële middelen.

Stuur mij meer informatie over subsidies
STAP-budget

Vanaf maart 2022 is het voor iedere burger tussen de achttien en AOW-gerechtigde leeftijd, met relatie tot de arbeidsmarkt, mogelijk om het STAP-budget aan te vragen. Dit budget is ontwikkeld in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten.
De hoogte van het STAP-budget is afhankelijk van de kosten van de scholing en bedraagt max. €1.000,- per persoon per jaar. Het budget wordt in tweemaandelijkse tijdvakken toegekend op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’

Bekijk hier de animatie over STAP.

SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie wordt uitgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en biedt voor het mkb mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor het leren en ontwikkelen binnen de organisatie. Het doel van deze subsidieregeling is om organisaties te stimuleren om meer in te zetten op leren en ontwikkelen in de organisatie en op het stimuleren van werkenden om kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Subsidieregeling Praktijkleren (SPL)

Werkgevers die hun medewerkers (laten) opleiden, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL). Deze subsidie is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een student.

Wil jij op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.