Iets voor jou?

Image Alt

Subsidies

Subsidies om jezelf te ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen wordt vanuit alle kanten gestimuleerd. De overheid stelt budgetten beschikbaar, diverse branches bepalen een kwaliteitsniveau van professionals en organisaties vragen om gemotiveerd en geschoold personeel dat zich continu blijft ontwikkelen.
Aan werkenden de uitdaging om aan al deze eisen te blijven voldoen.

Daarnaast stellen ook mensen steeds hogere eisen aan zichzelf. Door te investeren in je eigen ontwikkeling blijf je interessant voor de arbeidsmarkt en bovendien geeft het je een grote mate van zelfvoldoening.
Investeren in je eigen ontwikkeling betekent ook een financiële investering. De overheid stimuleert op verschillende manieren. Impact training & advies ondersteunt bij het aanvragen van subsidies.

Subsidies voor het bevorderen van goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is gericht op het creëren van een positieve werkcultuur en het vergroten van de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers/ opdrachtnemers. Dit kan worden bereikt door bewustwording te bevorderen en een positieve bedrijfscultuur te stimuleren, waardoor een omgeving wordt gecreëerd waarin werknemers zich gewaardeerd voelen en optimaal kunnen presteren.

Wij geloven in de kracht van investeren in medewerkers. Investeren in hun groei en ontwikkeling, en het creëren van een duurzame en veerkrachtige arbeidsmarkt. De overheid ziet dit belang ook en heeft verschillende subsidies beschikbaar voor bedrijven die investeren in een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Deze subsidies liggen op ca. 50% van de kosten en kunnen voor het midden en klein bedrijf oplopen tot wel 80%.

Goed werkgeverschap (en opdrachtgeverschap) zijn essentieel voor het succes en de groei van een organisatie. Daarom bieden wij diverse activiteiten en programma’s aan die zich richten op het bevorderen van goed werkgeverschap en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit bij werkenden.

Subsidiabele activiteiten

Ontwikkelen en implementeren van een strategisch opleidingsplan

Uitvoeren van ontwikkel- en loopbaanscans

Individuele coaching en begeleiding

Trainingen

Workshops

Vormgeven en implementeren van een gesprekscyclus

Opzetten en inrichten van een eigen online leerplatform voor medewerkers

Afspraak plannen

Impact training & advies faciliteert bedrijven bij de aanvraag en uitvoering van subsidies. Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Plan dan vrijblijvend een afspraak met ons in.

STAP-budget

Vanaf maart 2022 is het voor iedere burger tussen de achttien en AOW-gerechtigde leeftijd, met relatie tot de arbeidsmarkt, mogelijk om het STAP-budget aan te vragen. Dit budget is ontwikkeld in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten.
De hoogte van het STAP-budget is afhankelijk van de kosten van de scholing en bedraagt max. €1.000,- per persoon per jaar. Het budget wordt in tweemaandelijkse tijdvakken toegekend op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’

Bekijk hier de animatie over STAP.

SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie wordt uitgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en biedt voor het mkb mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor het leren en ontwikkelen binnen de organisatie. Het doel van deze subsidieregeling is om organisaties te stimuleren om meer in te zetten op leren en ontwikkelen in de organisatie en op het stimuleren van werkenden om kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare werknemers doen hun werk met energie, zijn vitaal en kunnen het werk fysiek en mentaal aan. Ze zijn in staat hun werk nu en in de toekomst te behouden.

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid (MDIEU)

Met de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) wordt in 2023 82,5 miljoen beschikbaar gesteld voor organisaties om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en eerder uittreden te faciliteren.

Subsidieregeling Praktijkleren (SPL)

Werkgevers die hun medewerkers (laten) opleiden, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL). Deze subsidie is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een student.

Wil jij op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.