Iets voor jou?

Image Alt

Subsidies

Subsidies om jezelf te ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen wordt vanuit alle kanten gestimuleerd. De overheid stelt budgetten beschikbaar, diverse branches bepalen een kwaliteitsniveau van professionals en organisaties vragen om gemotiveerd en geschoold personeel dat zich continu blijft ontwikkelen. Aan werkenden de uitdaging om aan al deze eisen te blijven voldoen.

Daarnaast stellen ook mensen steeds hogere eisen aan zichzelf. Door te investeren in je eigen ontwikkeling blijf je interessant voor de arbeidsmarkt en bovendien geeft het je een grote mate van zelfvoldoening.
Investeren in je eigen ontwikkeling betekent ook een financiële investering. De overheid stimuleert op verschillende manieren. Impact training & advies ondersteunt bij het aanvragen van subsidies.

SLIM-subsidie
Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)
Subsidieregeling Praktijkleren (SPL)

De SLIM-subsidie wordt uitgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en biedt voor het mkb mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor het leren en ontwikkelen binnen de organisatie. Het doel van deze subsidieregeling is om organisaties te stimuleren om meer in te zetten op leren en ontwikkelen in de organisatie en op het stimuleren van werkenden om kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Duurzaam inzetbare werknemers doen hun werk met energie, zijn vitaal en kunnen het werk fysiek en mentaal aan. Ze zijn in staat hun werk nu en in de toekomst te behouden. Met de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) wordt in 2023 82,5 miljoen beschikbaar gesteld voor organisaties om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en eerder uittreden te faciliteren.

Werkgevers die hun medewerkers (laten) opleiden, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL). Deze subsidie is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een student.

Wil jij op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.