Iets voor jou?

Image Alt

MDIEU-subsidie

MDIEU-subsidie

MDIEU is een tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden, die loopt van 2021 t/m 2025. Met de MDIEU-subsidie worden sectoren ondersteunt in het investeren in duurzame inzetbaarheid. Organisaties kunnen subsidie ontvangen voor het investeren in duurzame werknemers en voor uitkeringen voor vervroegde uittreding (RVU’s). Met deze uitkering kunnen werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd eerder stoppen met werken, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk.

De subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die bijdragen aan onderstaande thema’s:

  • Gezond, veilig en vitaal werken
  • Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap
  • Leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
  • Bewustzijn van eigen regie op loopbaan
Voor wie?

Arbeidsorganisaties, zoals bedrijven en stichtingen, kunnen de MDIEU-subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden vergroten.

Hoogte subsidie

Vanaf een projectomvang van €150.000 kan er een aanvraag ingediend worden. De subsidie dekt maximaal 55% van de kosten voor de projectactiviteiten. We gaan met u in gesprek over de activiteiten die bij uw organisatie en medewerkers passen en stellen samen met u een activiteitenplan op. De projectperiode bedraagt maximaal 2 jaar en alleen activiteiten binnen die periode komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidiabele activiteiten

Ontwikkelen en implementeren van een strategisch opleidingsplan

Uitvoeren van ontwikkel- en loopbaanscans

Individuele coaching en begeleiding

Trainingen

Workshops

Vormgeven en implementeren van een gesprekscyclus

Opzetten en inrichten van een eigen online leerplatform voor medewerkers

Aanvraagtijdvakken MDIEU-subsidie

April 2024

September 2024

Afspraak plannen

Impact training & advies faciliteert bedrijven bij de aanvraag en uitvoering van subsidies. Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Plan dan vrijblijvend een afspraak met ons in.

De drie pijlers
Advies nodig?
Michiel Mollink
Inge Booijink
Maurits Schreurs
Rosaline McDonald
Petra Frey

Wil jij op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.