Iets voor jou?

Image Alt

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Voor de zakelijke markt zijn de algemene voorwaarden van Impact training & advies van toepassing. Voor de consumentenmarkt zijn de NRTO algemene voorwaarden en NRTO Gedragscode van toepassing, daarnaast gelden de volgende aanvullende voorwaarden ``Open inschrijving`` bij Impact training & advies.
Persoonsgegevens bij inschrijving training of opleiding.
Deze voorwaarden Open Inschrijving zijn van toepassing op de trainingen met open inschrijving van Impact training & advies B.V. gevestigd te Almelo (hierna te noemen: ``Impact``). Door acceptatie van een inschrijving voor deelname aan een training met Open Inschrijving, komt de trainingsovereenkomst tot stand.
Annuleringsregeling
Voor de annuleringsvoorwaarden verwijzen wij u naar artikel 5 van de NRTO algemene voorwaarden ``Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst``. Indien Impact een training annuleert zal volledige restitutie van het reeds betaalde inschrijvingsgeld plaatsvinden. De ingeschreven cursist kan zich voor aanvang van de Open Inschrijving training kosteloos laten vervangen door een andere cursist. Verder zijn voor de consumentenmarkt de NRTO algemene voorwaarden (incl. de NRTO Gedragscode) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien betaling achterwege blijft, kan Impact de cursist de toegang tot de training ontzeggen. Bij betaling in termijnen wordt er een fee van 10% in rekening gebracht.
Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten en inschrijvingen van Impact is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet door onderling overleg kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de geschillen commissie.

 

Wil jij op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.