Iets voor jou?

Image Alt

Privacybeleid

Privacybeleid
Dit privacy beleid beschrijft hoe Impact persoonsgegevens gebruikt, deelt en beschermt. We verzamelen doelgericht persoonsgegevens, zorgen dat deze afgeschermd blijven voor derden, delen deze alleen met toestemming van betrokkenen en bieden bij mailing de mogelijkheid tot afmelden.
Persoonsgegevens bij inschrijving training of opleiding.
Bij inschrijving voor een training of opleiding worden persoonsgegevens opgevraagd. Hierbij worden alleen die gegevens opgevraagd die strikt noodzakelijk zijn t.b.v. deelname. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom: - Voornamen (volledig en roepnaam) en achternaam: nodig voor het vaststellen van de identiteit t.b.v. presentie en certificering.
- Functie en/of vooropleiding: alleen als deze van belang is voor de toelatingseis.
- Geslacht: t.b.v. adressering en aanspreken.
- Geboortedatum en plaats: t.b.v. aanmaak certificaten/ diploma’s.
- E-mailadres: t.b.v. toesturen materialen en aanbieden van informatie aangaande ontwikkelingen in de branche.
- Postadres: dat kunnen gebruiken we het toesturen van materialen en informatie, maar we gebruiken het heel sporadisch.
- Contactgegevens van de organisatie waar deelnemers in dienst zijn; t.b.v. eerste aanspreekpunt en facturatie.
- Telefoonnummer: alleen voor noodgevallen; bijv. bij uitval lessen i.v.m. ziekte trainers.
Persoonsgegevens bij aanvraag subsidies
Impact ondersteunt organisaties en individuen bij de aanvraag en verantwoording van subsidies. Ten behoeve hiervan kunnen op vraag van de subsidieverstrekker, aanvullend op de bovenstaande gegevens, gegevens worden opgevraagd, bijv. het BSN-nummer, diploma’s, onderwijs- en praktijkovereenkomst. Dit gebeurt altijd in overleg met betrokkenen.
Persoonsgegevens t.b.v. de nieuwsbrief
Ten behoeve van het informeren over landelijke- en branche specifieke ontwikkelingen en de product- en dienstverlening van Impact, biedt Impact periodiek een digitale nieuwsbrief aan. Ten behoeve hiervan worden de voor- en achternaam en het emailadres opgevraagd. Elke mail biedt de mogelijkheid tot afmelden hiervoor.
Gegevens opvragen en aanpassen
Persoonsgegevens kunnen op elk moment worden opgevraagd door betrokkenen. Hierop kunnen aanpassingen gedaan worden indien dit gewenst/ noodzakelijk is t.b.v. het doel op grond waarvan de gegevens zijn opgevraagd.
Derden
Persoonsgegevens worden, met medeweten van betrokkenen, alleen met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is bij de product- en dienstverlening.
Bewaringstermijn
De bewaartermijn hangt samen met het doel waarom de gegevens zijn opgevraagd en eventuele wettelijke verplichtingen en/of eisen vanuit de subsidieverstrekker.
Beveiligen van persoonsgegevens
Ter beveiliging van persoonsgegevens zijn de volgende maatregelen genomen: - Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.
- We versturen persoonsgegevens alleen via beveiligde internetverbindingen.
- Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn geïnformeerd en gaan hier zorgvuldig me om.
Wijzigingen, vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@impacttrainingenadvies.nl

Wil jij op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.