Iets voor jou?

Image Alt

Erkenningen

Erkenningen en Kwaliteit

Impact hecht waarde aan kwaliteit en is in het bezit van de erkenningen van Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en de Nederlandse Raad voor Training en opleiding (NRTO).

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten.

Wanneer inschrijven in CRKBO-register?

Als je werkt in het kort beroepsonderwijs stelt de Belastingdienst inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling. Het register is bedoeld voor onderwijsinstellingen en zelfstandige docenten die beroepsonderwijs aanbieden en die niet zijn vermeld in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of in de Wet educatie en beroepsonderwijs. Ook zzp’ers en buitenlandse instellingen mogen zich inschrijven in het register. Inschrijving bij het CRKBO is mogelijk als je de juiste certificaten of diploma’s kunt overleggen. Beschik je daar niet over? Dan kun je alsnog worden ingeschreven na een positief afgesloten audit.

CRKBO Register Docenten

In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Werk je als zelfstandig docent in het beroepsonderwijs, al dan niet vanuit jouw persoonlijke BV, en sta je in dit register ingeschreven? Dan geldt de vrijstelling alleen voor het beroepsonderwijs dat je aan onderwijsinstellingen geeft. Je biedt dus niet zelf een opleiding aan cursisten of hun werkgevers aan, maar werkt uitsluitend als ‘onderaannemer’.

CRKBO Register Instellingen

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Sta je als zzp’er of onderwijsinstelling in dit register ingeschreven? Dan ben je vrijgesteld van btw voor al het beroepsonderwijs dat je aanbiedt. De vrijstelling geldt voor het onderwijs dat je als docent verricht en voor beroepsonderwijs dat direct op de markt wordt verzorgd. ‘Direct op de markt’ wil zeggen dat je rechtstreeks voor eigen rekening en risico overeenkomsten sluit met jouw afnemers.

Voordelen btw-vrijstelling

Een groot voordeel is dat je btw-vrij kunt werken en daarom een lager uurtarief kunt vragen. Voor bedrijven die van jouw trainingen gebruikmaken maakt dit niks uit, maar voor particulieren wel. Een ander leuk aspect is dat je jouw btw-boekhouding niet hoeft bij te houden. Zo houd je tijd over voor andere dingen.

Nadelen btw-vrijstelling

Een nadeel is dat je de btw van bijvoorbeeld het huren van een zaal of de catering niet meer kunt verrekenen met de btw die je bij je klanten in rekening brengt. Je klanten betalen immers geen btw. Je kunt ervoor kiezen om je uurtarief om deze reden iets op te schroeven.

Bronnen: CRKBO, de Belastingdienst en KVK.

NRTO

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Een onafhankelijke, externe organisatie toetst tijdens een audit of een NRTO-lid voldoet aan de geformuleerde kwaliteitseisen.

De kwaliteitseisen
De basis van het NRTO-keurmerk bestaat uit acht kwaliteitseisen die van belang zijn voor elke private aanbieder, van klassikale opleiders tot aanbieders van (online) opleidingstrajecten en examen- en valideringsinstituten.

Een NRTO-lid:
  • Is transparant over zijn product of dienst.
  • Is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen.
  • Meet de klanttevredenheid.
  • Komt gemaakte afspraken na.
  • Zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in.
  • Investeert in de deskundigheid van zijn personeel.
  • Heeft zijn processen op orde.
  • Streeft naar continue verbetering

Wil jij op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.