Iets voor jou?

Image Alt

Over ons

Kies voor Impact!

Wij willen impact veroorzaken door trainingen en opleidingen aan te bieden die het verschil maken en inspireren tot ontwikkeling. Hierin werken wij samen met ervaren trainers en ontwikkelaars en maken we gebruik van elkaars expertise.

Voor wie?

Wij richten ons op volwassenen die zich verder willen ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Volwassenenonderwijs is uniek doordat het zich op mensen richt die hun leven al voor een groot deel hebben ingericht.
Individueel onderwijs middels coaching en begeleiding is hierbij een passende leervorm. Deelnemers hebben al veel kennis/ bagage en hoeven bij deze leervorm minder rekening te houden met andere cursisten en (onnodig) cursusmateriaal. Er kan juist specifiek worden ingegaan op de context waarin het geleerde toegepast moet worden. Impact training & advies richt om deze reden het onderwijs voor volwassenen zo veel mogelijk persoonlijk en met individuele aandacht in.

Onze leervormen

Impact training & advies richt het onderwijs zo veel mogelijk persoonlijk en met individuele aandacht in. Je kunt bij ons kiezen uit:

  • Flexibele zelfstudie programma’s
          Online theorie + opdrachten.
  • Trainingen met individuele begeleiding
          Online theorie + één op één begeleiding (meest gekozen).
  • Trainingen met groepsbijeenkomsten
          Kleine groepen, individuele aandacht (minder flexibel).
Leren en ontdekken

Door te ontdekken wie je bent en waar je kwaliteiten liggen, kun je leren en ontwikkelen. Naast het bieden van de hard skills trainingen (vaktrainingen en opleidingen) richten we ons op de ontwikkeling van soft skills vaardigheden. Soft skills krijgen de prioriteit op de arbeidsmarkt; communicatieve vaardigheden, aanpassingsvermogen en emotionele intelligentie met motivatie en zelfbewustzijn vergroot de wendbaarheid en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Krachten bundelen

Impact training & advies gelooft in het bundelen van krachten en wil samen met experts in de markt het netwerk opbouwen, waarin het gebruik maken van elkaars competenties moet leiden tot continuïteit en het creëren van impact.

Subsidie als katalysator voor ontwikkeling

Er is veel geld om het ontwikkelen van organisaties en individuen mogelijk te maken. Impact adviseert over relevante subsidies en kan het aanvraag-proces begeleiden.

Erkenningen en Kwaliteit

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

NRTO

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling.

Het verhaal achter Impact

Impact training & advies is ontstaan vanuit een welzijnsorganisatie ten behoeve van het inrichten van een opleidingshuis en het overdragen van de vakkennis aan de markt, en is in 2021 onderdeel geworden van de Nationale Onderwijs Groep (N.O.G.).
Impact training & advies richtte zich tot voor kort uitsluitend op de welzijnsmarkt en heeft de ambitie om de komende jaren te groeien naar een sterk merk met een antwoord op een leven lang ontwikkelen. Naast de specifieke trainingen en opleidingen binnen de welzijnssector wordt er ingezet op andere sectoren in de arbeidsmarkt en worden trainingen en opleidingen aangeboden op meerdere vakgebieden, zoals HR, marketing, management, ICT en op soft skills vaardigheden.

Wil jij op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.