Iets voor jou?

Image Alt

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare werknemers doen hun werk met energie (vitaliteit), kunnen het werk fysiek en mentaal aan (werkvermogen) en zijn in staat om hun werk nu én in de toekomst te behouden (arbeidsmarktwaarde).

De arbeidsmarkt is continu in ontwikkeling; functies verdwijnen, veranderen van inhoud en nieuwe functies ontstaan.  Dit vraagt van werkenden dat zij zich blijven ontwikkelen. Actuele kennis maakt werknemers (en organisaties) wendbaar en biedt meer kansen en werkzekerheid.

Het inzetten op duurzame inzetbaarheid staat landelijk op de agenda, echter de stap naar de concrete uitvoering in de praktijk blijft hierin achter.

Wij geloven in de kracht van investeren in medewerkers, hun groei en ontwikkeling, en het creëren van een duurzame en een veerkrachtige arbeidsmarkt.

Wij ondersteunen organisaties bij het opzetten, uitvoeren & evalueren van duurzame inzetbaarheid, waarbij we de praktijk als uitgangspunt nemen. Door te vertrekken vanuit herkenning zetten we bewustwording in gang en voegen toe naar samen opgestelde doelstellingen.

Wat is Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid richt zich op 3 pijlers, nl:

  1. Werken met energie, motivatie en eigen regie op loopbaan en ontwikkeling is een basis voor werkplezier en een bevlogen medewerker.
  1. Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over werk, maar ook over gezondheid en welzijn; gezond, veilig en vitaal werken maakt dat medewerkers het werk fysiek en mentaal aankunnen.
  1. Inzicht in de (persoonlijke) kracht en waarde stimuleert een leven lang ontwikkelen en bevordert de flexibiliteit.
Succesfactoren

Betrokkenheid

Integrale aanpak

Open gespreksvoering

Aandacht voor elkaar

Betrokkenheid

Eigen verantwoordelijkheid en regie

Aansluiten bij individuele leer- en ontwikkelbehoefte

Voor alle hierboven benoemende succesfactoren geldt dat je een lange adem moet hebben. 

Subsidies voor het bevorderen van goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is gericht op het creëren van een positieve werkcultuur en het vergroten van de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers/ opdrachtnemers. Dit kan worden bereikt door bewustwording te bevorderen en een positieve bedrijfscultuur te stimuleren, waardoor een omgeving wordt gecreëerd waarin werknemers zich gewaardeerd voelen en optimaal kunnen presteren.

Wij geloven in de kracht van investeren in medewerkers. Investeren in hun groei en ontwikkeling, en het creëren van een duurzame en veerkrachtige arbeidsmarkt. De overheid ziet dit belang ook en heeft verschillende subsidies beschikbaar voor bedrijven die investeren in een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Deze subsidies liggen op ca. 50% van de kosten en kunnen voor het midden en klein bedrijf oplopen tot wel 80%.

Goed werkgeverschap (en opdrachtgeverschap) zijn essentieel voor het succes en de groei van een organisatie. Daarom bieden wij diverse activiteiten en programma’s aan die zich richten op het bevorderen van goed werkgeverschap en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit bij werkenden.

Subsidiabele activiteiten

Ontwikkelen en implementeren van een strategisch opleidingsplan

Uitvoeren van ontwikkel- en loopbaanscans

Individuele coaching en begeleiding

Trainingen

Workshops

Vormgeven en implementeren van een gesprekscyclus

Opzetten en inrichten van een eigen online leerplatform voor medewerkers

Afspraak plannen

Impact training & advies faciliteert bedrijven bij de aanvraag en uitvoering van subsidies. Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Plan dan vrijblijvend een afspraak met ons in.

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid (MDIEU)

Met de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) wordt in 2023 82,5 miljoen beschikbaar gesteld voor organisaties om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en eerder uittreden te faciliteren.

De drie pijlers
Advies nodig?
Michiel Mollink
Inge Booijink
Maurits Schreurs
Rosaline McDonald
Petra Frey
Contactgegevens

088 – 28 27 020

klantenservice@impacttrainingenadvies.nl

Aanbod activiteiten duurzame inzetbaarheid

Wij bieden een uiteenlopend pakket van activiteiten aan om organisaties te ondersteunen bij de inzet op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wij zijn en blijven in ontwikkeling en komen graag in contact met organisaties om ons aanbod op maat in te richten en uit te breiden.

Een eigen ontwikkel(leer)huis op een online platform

In aansluiting op de ontwikkelbehoefte van de organisatie, binnen (huidige en toekomstige) functies en op individueel niveau wordt vastgesteld welke trainingen (van zelfstudie – individuele begeleiding – klassikaal) en workshops in een ontwikkel(leer)huis worden opgenomen. Indien gewenst, worden hier maatwerk leer- en ontwikkeltrajecten meegenomen; zowel op individueel niveau als team- en/of groepsniveau.

Deze wordt op maat ingericht voor de organisatie, waarbij gebruik kan worden gemaakt van ons aanbod. Daarnaast kunnen bestaande trainingen hierin worden opgenomen en kunnen maatwerktrajecten worden ontwikkeld. Dit kan worden vormgegeven in een ‘eigen’ online platform.

Vormgeven en implementeren gesprekscyclus

De bestaande gespreksvoering (functionering/beoordeling/ontwikkeling) wordt opgepakt en geupdate naar een passende methodiek in het kader van duurzame inzetbaarheid, of een nieuwe methodiek wordt opgezet en geïmplementeerd.

Daarnaast kunnen hierop trainingen ingezet worden, gericht op gespreksvoering voor zowel leidinggevenden als medewerkers. Deze worden, indien gewenst, op maat afgemaakt.

Persoonlijke ontwikkel- en loopbaanscans

Wij beschikken over meerdere ontwikkel- en loopbaanscans om werknemers inzicht te geven in hun sterke punten, groeipotentieel en mogelijke loopbaanpaden.

 

Individuele begeleiding en coaching

Wij bieden individuele begeleiding en coaching afgestemd op de specifieke behoefte en doelen van de werknemer met als doel de werknemers te helpen het volledig potentieel te bereiken, obstakels te overwinnen en te groeien op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

Trainingen en workshops

Wij bieden meerdere trainingen en workshops, waarmee we organisaties ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid.

We richten onze trainingen zo veel mogelijk persoonlijk en met individuele aandacht in en bieden onze trainingen aan in flexibele zelfstudieprogramma, een training met individuele begeleiding of met groepsbijeenkomsten. Alle trainingen kunnen op maat afgemaakt worden.

 

Bewustwording Duurzame inzetbaarheid

We bieden informatieve workshops aan om bewustwording te creëren over duurzame inzetbaarheid en het belang van eigen regie op de loopbaan. Deze workshops kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van je bedrijf (aansluiting strategisch opleidingsbeleid) en zijn gericht op:

  • Bewustwording in gang zetten
  • Bewustwording activeren
  • Bewustwording borgen

 

Gezonde leefstijl voor iedereen

Workshops gericht op bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl. Hierbij behandelen we onderwerpen zoals voeding, beweging en ontspanning. Ook bieden we trainingen gericht op het aanleren van gezonde gewoonten en het bevorderen van een actieve levensstijl. We bieden praktische tips en handvatten om medewerkers te ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes.

Om duurzaamheid en borging binnen organisaties te waarborgen, is het mogelijk om te kiezen voor een ‘train de trainer’-programma aan. Hiermee kunnen interne medewerkers opgeleid worden om de kennis en vaardigheden over te brengen aan collega’s.

Persoonlijk leiderschap

Een training op het gebied van persoonlijk leiderschap, waarin werknemers hun sterke punten ontdekken, doelen stellen en effectief leiderschap tonen. Het bevordert zelfbewustzijn, assertiviteit en zelfsturing.

De kracht van zelfpromotie

Onze training personal branding helpt werknemers om zichzelf te presenteren op een authentieke en professionele manier. We ondersteunen hen bij het identificeren van hun unieke waarde propositie en het opbouwen van een sterk persoonlijk merk.

Mentale druk

Een training met individuele begeleiding gericht op het in balans komen en vitaal blijven, zodat medewerkers efficiënter tijd en taken inplannen.

Vergroot je werkplezier en vitaliteit

Een training met individuele begeleiding gericht op het in balans komen en vitaal blijven, zodat medewerkers efficiënter tijd en taken inplannen.

Meer regie en balans in je werk

Een training waarin medewerkers in 3 stappen leren hoe ze weer met plezier naar het werk gaan.

Terug in je kracht

Een training waarin medewerkers in 7 stappen ontdekken waar de kennis, kwaliteiten, expertise en passie liggen op het gebied van het werk en hoe zij oude patronen en belemmerende overtuigingen doorbreken.

Stap in je eigen kracht

Een training gericht op het herkennen en erkennen van de eigen kracht aan de hand van de basisprincipes van NLP, waardoor medewerkers in staat zijn keuzes te maken op het gebied van o.a. werk, relaties en op sociaal vlak.

Gezonde werk-privé balans

Workshop (voorlichting) over het belang van een gezonde werk-privé balans en erkennen de uitdagingen waarmee medewerkers worden geconfronteerd. We delen tips en strategieën om deze balans te bevorderen. Ook bieden we trainingen gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en technieken om effectief om te gaan met werkdruk en het vinden van balans tussen werk en privéleven. We bieden praktische handvatten en oefeningen die direct toepasbaar zijn.

Vergroot je impact

Training middels zelfstudie of met individuele begeleiding over leiderschapskwaliteiten en hoe invloed kan worden vergroot door het bewust inzetten van (non)verbale communicatie. Het uitgangspunt hierbij is een probleemoplossing waar de organisatie direct profijt van heeft.

Loopbaanbegeleiding

Variërend van individuele begeleiding van medewerkers tot een training loopbaanbegeleiding voor leidinggevenden en effectieve communicatievaardigheden.

Succesvol drijfveren inzetten

Een training voor HR professionals en leidinggevenden om, vanuit de werkvorm “Discover The Galaxy”, de bewustwording van drijfveren te vergroten en in te zetten voor het vinden, binden en boeien van medewerkers.

Ongewenst gedrag

Workshops over het herkennen en erkennen ongewenst gedrag op de werkvloer en trainingen gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het opstellen van beleid.

Omgaan met agressie

Workshops en trainingen gericht op het omgaan met lastig, intimiderend en (verbaal) agressief gedrag). Een praktische training waarin medewerkers vaardigheden ontwikkelen die zij direct toe kunnen passen in de praktijk.

Mensgericht leidinggeven

Training middels zelfstudie of met individuele begeleiding over het creëren van betrokkenheid vanuit medewerkers en het uitdagen te werken vanuit hun persoonlijke krachten.

Stress en Burn-out reductie

De training Stress en Burn-out reductie leert medewerkers hoe zij zichzelf bij stress herkennen en hier op een creatieve manier mee om te gaan, om zo het stressniveau te laten zakken. Medewerkers staan steviger in de schoenen, wat een zichtbaar effect heeft voor de omgeving, zowel binnen de werksituatie als privé.

Teams aansturen

Training middels zelfstudie of met individuele begeleiding over de rol van een leider, psychologische processen binnen een team en het stimuleren van teamwork.

Succesvoller communiceren

Training middels zelfstudie of met individuele begeleiding gericht op het versterken van de communicatieve vaardigheden in de werksituatie, waardoor de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt wordt vergroot.

Verbindend communiceren

Een training met individuele begeleiding waarin het DISC model centraal staat gericht op samenwerking, leiderschap en conflicthantering.

Het denken van de 21ste eeuw

Training middels zelfstudie of met individuele begeleiding gericht op kritisch- creatief- en oplossingsgericht denken en het omgaan met weerstand bij veranderingen.

Wil jij op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.