Iets voor jou?

Hoe houd je plezier in je werk?

Voor een werknemer is het behouden van werkplezier belangrijk voor een duurzame loopbaan.
Veel werknemers ervaren op dit moment een gebrek aan werkplezier. De reden hiervoor is onder andere de hoge werkdruk, onvoldoende erkenning, onvoldoende ondersteuning vanuit leidinggevenden en een disbalans in werk en privé. Werknemers bij wie het werkplezier ontbreekt, kunnen te maken krijgen met verminderende productiviteit, verhoogd stressniveau, en een grotere kans op een burn-out. Ook heeft het negatieve gevolgen voor hun betrokkenheid en tevredenheid op de werkvloer.Wat is werkplezier?

Werkplezier verwijst naar het gevoel en het stuk plezier wat je ervaart in je huidige beroep. Het houdt in dat je graag naar je werk gaat, enthousiast bent over de taken die je uitvoert, en dat je een positieve band hebt met je werkomgeving en collega’s. 

Werkplezier ervaar je door verschillende dingen zoals het hebben van interessant en uitdagend werk, een goede balans tussen werk en privé, ondersteunende collega’s en leidinggevenden, en een gevoel van erkenning en waardering voor je inzet. Werkplezier is belangrijk omdat het niet alleen de tevredenheid en het welzijn van jou als individu verbetert, maar ook omdat de productiviteit en de kwaliteit van het werk ten goede laat komen.

Hieronder geven wij jou als werknemer een aantal tips om je werkplezier te behouden en om je te helpen je werkplezier terug te vinden of te vergroten.


Betrokkenheid.
Wanneer je merkt dat mensen interesse in je tonen tijdens het werk, krijg je meer werkplezier. Dit begint vaak bij jezelf. Soms is het een kleine moeite om eens te vragen hoe het met iemand gaat.


Stel doelen en uitdagingen.
Werkplezier kan toenemen als je doelen hebt om naar toe te werken. Zorg ervoor dat deze doelen uitdagend maar haalbaar zijn, en beloon jezelf wanneer je ze bereikt.


Grenzen bewaken.
Je werkplezier wordt beïnvloed door de hoeveelheid werk die je hebt. Het belangrijkste is evalueren of de werkdruk in lijn is met je capaciteiten. Je kan hier het beste open en eerlijk over communiceren met je leidinggevende. Zo zorg je ervoor dat je taken op tijd af hebt en met een tevreden gevoel naar huis gaat.


Gezonde leefstijl.
Zorg goed voor je fysieke en mentale gezondheid. Een gezonde leefstijl draagt bij aan je energieniveau en veerkracht.


Werk- en privébalans.
Werkplezier kan bijdragen aan een gezonde werk- en privébalans. Als je je werk leuk vindt, ben je meer geneigd om met plezier naar je werk te gaan en voldoende tijd te besteden aan andere belangrijke aspecten van je leven, zoals familie, hobby’s en ontspanning.


Zet in op je sterke punten.
Ondanks het belang van werken aan je zwakke punten, is het nog beter voor je werkplezier om te bouwen op je natuurlijke talenten. Richt je daarom meer op het ontwikkelen van je sterke punten. Door hierin te groeien, kun je echt uitblinken in je werk en zal je werkplezier echt gaan toenemen.


Blijf leren en jezelf ontwikkelen.
Stimuleer je geest en houd je werk fris door nieuwe vaardigheden te leren en je kennis uit te breiden. Dit kan je werk interessanter maken en nieuwe uitdagingen bieden.


Werk aan duurzame inzetbaarheid.
Het is voor werkgevers belangrijk te investeren in duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Dit heeft voordelen voor werknemers en voor werkgevers.

Door te investeren in duurzame inzetbaarheid hechten werkgevers waarde aan hun werknemers en aan de toekomst van de organisatie. Uiteindelijk is het dus een win-win situatie.


Wist je dat er voor jouw werkgever een subsidie beschikbaar is?
Met de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) wordt in 2023 82,5 miljoen beschikbaar gesteld voor organisaties om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en eerder uittreden te facilitairen.

Meer informatie over deze subsidie vind je op de subsidiepagina.


Werkplezierscan

Ontdek waar je in je werk staat, en hoe je jouw werkgeluk kunt vergroten.
Doe de scan nu!


1. Op een schaal van 1 tot 5, hoe vaak glimlach je op een gemiddelde werkdag?

 • 1: Zelden
 • 2: Af en toe
 • 3: Regelmatig
 • 4: Vaak
 • 5: Altijd

2. Op een schaal van 1 tot 5, hoe tevreden ben je met je huidige werk?

 • 1: Zeer ontevreden
 • 2: Ongelukkig
 • 3: Neutraal
 • 4: Tevreden
 • 5: Zeer tevreden

3. Op een schaal van 1 tot 5, hoe zou je de sfeer in je team beschrijven?

 • 1: Zeer negatief
 • 2: Negatief
 • 3: Neutraal
 • 4: Positief
 • 5: Zeer positief

4. Op een schaal van 1 tot 5, hoe voel je je over de balans tussen werk en privéleven?

 • 1: Zeer onevenwichtig in het voordeel van werk
 • 2: Onevenwichtig in het voordeel van werk
 • 3: Redelijk in balans
 • 4: Onevenwichtig in het voordeel van privéleven
 • 5: Zeer onevenwichtig in het voordeel van privéleven

5. Op een schaal van 1 tot 5, hoe waarschijnlijk is het dat je je huidige baan zou aanbevelen aan een vriend of familielid?

 • 1: Zeer onwaarschijnlijk
 • 2: Ongewoon onwaarschijnlijk
 • 3: Neutraal
 • 4: Waarschijnlijk
 • 5: Zeer waarschijnlijk

6. Op een schaal van 1 tot 5, hoe recent heb je erkenning of waardering ontvangen voor je prestaties op het werk?

 • 1: Zeer lang geleden
 • 2: Een tijdje geleden
 • 3: Neutraal
 • 4: Onlangs
 • 5: Zeer recent

7. Op een schaal van 1 tot 5, hoe hoog is je algemene werkplezier op dit moment?

 • 1: Zeer laag
 • 2: Laag
 • 3: Neutraal
 • 4: Hoog
 • 5: Zeer hoog

Wil jij weten hoe hoog je scoort op het plezier in je werk?

Bereken je totale werkplezier door de scores van alle vragen bij elkaar op te tellen en het totaal te delen door 7.

Bij een totale score van 10-20: Je werkplezier lijkt momenteel laag te zijn. Overweeg om met je leidinggevende of HR-afdeling te praten om de oorzaken van je ontevredenheid te begrijpen en mogelijke verbeteringen te bespreken.

Bij een totale score van 21-30: Er is ruimte voor verbetering in je werkplezier. Denk na over wat specifiek verbeterd kan worden en deel je feedback met de relevante partijen om positieve veranderingen aan te moedigen.

Bij een totale score van 31-40: Je hebt een redelijk werkplezier, maar er is nog steeds ruimte voor groei. Identificeer gebieden waarin je meer tevredenheid zou willen ervaren en bespreek mogelijkheden voor verbetering.

Bij een totale score van 41-50: Gefeliciteerd! Je hebt een hoog niveau van werkplezier. Blijf betrokken en deel je positieve ervaringen met anderen in je organisatie.