Iets voor jou?

Subsidie voor organisaties

Met behulp van subsidie werken aan Duurzame Inzetbaarheid en de ontwikkeling van jouw medewerkers.

In een wereld vol verandering is het voor organisaties belangrijk om te zorgen voor de voortdurende groei en ontwikkeling van hun werknemers. 

Twee belangrijke subsidieprogramma’s in Nederland die bedrijven kunnen helpen dit doel te bereiken, zijn de SLIM-subsidie (Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in MKB-ondernemingen) en de MDIEU-subsidie (MKB-Deelregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden). 

In deze blog kun je lezen hoe deze subsidies kunnen worden benut om zowel de ontwikkeling als de duurzame inzetbaarheid van werknemers in jouw organisatie te bevorderen.

Waarom zijn Duurzame inzetbaarheid en het leren en ontwikkelen voor werknemers belangrijk?

Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op het vermogen van werknemers om gedurende hun gehele loopbaan gezond, gemotiveerd en productief te blijven. Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid is niet alleen gunstig voor werknemers, maar ook voor werkgevers. 

Hier zijn enkele redenen waarom deze aspecten zo belangrijk zijn:

  • Betrokken en tevreden werknemers: Werknemers die zich kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd voelen, zijn doorgaans meer betrokken en tevreden. Dit leidt tot een positieve werksfeer en hogere productiviteit.
  • Aanpassing aan veranderingen: De arbeidsmarkt en technologie veranderen voortdurend. Werknemers die blijven leren en zich aanpassen, zijn beter toegerust om met deze veranderingen om te gaan.
  • Talentbehoud: Door te investeren in ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, kun je getalenteerde werknemers behouden en aantrekken, wat essentieel is voor de groei van je bedrijf.

Nu we begrijpen waarom deze aspecten belangrijk zijn, gaan we eens kijken hoe de SLIM- en MDIEU-subsidies je kunnen helpen om dit te realiseren.

“Een leven lang leren is de brug naar duurzame inzetbaarheid”

De Kracht van SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is speciaal ontworpen om MKB-ondernemingen te ondersteunen bij het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen hun organisatie. 

Deze subsidie kan worden ingezet voor diverse doeleinden:

Scholing en Ontwikkeling

Je kunt de SLIM-subsidie benutten om opleidingen, trainingen en cursussen te financieren die de kennis en vaardigheden van je werknemers vergroten. Of het nu gaat om technische skills, soft skills of branche gerelateerde trainingen, SLIM helpt je om te investeren in hun groei.

Loopbaanontwikkeling

Met de SLIM-subsidie kun je loopbaanontwikkelingstrajecten opzetten, waarin werknemers hun carrière pad kunnen verkennen en sturen. Dit vergroot niet alleen hun motivatie, maar ook hun inzetbaarheid voor de lange termijn. 

Innovatie en Digitalisering

De wereld van werk verandert snel door technologische vooruitgang. De SLIM-subsidie kan worden ingezet om je werknemers vertrouwd te maken met nieuwe technologieën en digitale oplossingen, waardoor je bedrijf concurrentievoordeel behaalt.

Impact training & advies biedt een uiteenlopend pakket van activiteiten aan om organisaties te ondersteunen bij de inzet op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In onze whitepaper gericht op de SLIM-subsidie lees je meer over de subsidie en over hoe Impact training & advies faciliteert bij de aanvraag en uitvoering van subsidies. 

MDIEU-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid

De MDIEU-subsidie richt zich specifiek op duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, met bijzondere aandacht voor oudere werknemers. 

Deze subsidie biedt verschillende mogelijkheden:

Gezondheid en Vitaliteit

MDIEU kan worden gebruikt voor gezondheidschecks, preventieprogramma’s en maatregelen die de vitaliteit en gezondheid van werknemers bevorderen. Gezonde werknemers zijn gelukkiger en productiever.

Loopbaanbegeleiding

Specifiek voor oudere werknemers biedt de MDIEU-subsidie ondersteuning bij loopbaanontwikkeling en het plannen van een soepele overgang naar pensionering.

Eerder Uittreden

De subsidie kan financiële regelingen ondersteunen die het eerder uittreden van oudere werknemers faciliteren, waardoor jongere generaties de kans krijgen om door te groeien.

Impact training & advies biedt een uiteenlopend pakket van activiteiten aan om organisaties te ondersteunen bij de inzet op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In onze whitepaper gericht op de MDIEU-subsidie lees je meer over de subsidie en over hoe Impact training & advies faciliteert bij de aanvraag en uitvoering van subsidies.